• Een cursus volgen op een tijdstip dat het jou uitkomt

    Een cursus volgen op een tijdstip dat het jou uitkomt

  • Aantoonbaar opgeleid voor het werken met gevaarlijke stoffen

    Aantoonbaar opgeleid voor het werken met gevaarlijke stoffen

E-learning cursus chemie voor de logistiek

"Met de Online E-learning cursus chemie voor de logistiek online studeren voor het certificaat om meer kennis met betrekking tot chemie te ontwikkelen"


Over de cursus
Over de cursus

Kennis met betrekking tot chemie beperkt zich bij veel PGS15 opslagbedrijven en hun toezichthouders tot kennis van de voorschriften, zoals de indeling van stoffen en de inhoud van het veiligheidsblad. In deze cursus ga je deze kennis verder ontwikkelen.

Inloggen voor cursisten
Inloggen voor cursisten

Via bovenstaand plaatje kun je naar de beveiligde omgeving van de cursus gaan. Vul de Inlogcode in zoals vermeld in uw cursusbevestiging. Let er op dat u exact dezelfde hoofdletters en kleine letter gebruikt.

Registreren voor deelname
Registreren voor deelname

Vul hier het online registratieformulier in om deel te nemen aan de E-learning cursus basiskennis gevaarlijke stoffen. Na ontvangst van het aanmeldformulier ontvangt u binnen 2 werkdagen een (online) factuur en na betaling ontvangt iedere deelnemer een welkomstbrief en achtergrond info.

Een cursus over logistiek én chemische kennis

Over de E-learning cursus chemie voor de logistiek

Werken in de chemie logistiek vraagt om kennis van zaken over logistiek én van chemie. In de praktijk hebben de beslissers vaak een HBO logistiek achtergrond of een heel andere HBO opleiding en hebben ze dat aangevuld met een gevaarlijke stoffen cursus; een Basiskennis gevaarlijke stoffen of een cursus PGS15. Op een aantal beslissingsniveaus schiet de kennis dan nog steeds te kort. Het gaat dan vooral om directie, middel management en hoofd BHV-ers. Zij nemen beslissingen over de locatie waar de stoffen opgeslagen gaan worden of nemen beslissingen welke actie er ondernomen moeten worden bij calamiteiten. Om te weten wat er in de MSDS staat moet je net wat meer kennis van chemische processen hebben. Daarnaast zul je op eindbeslissers niveau moeten kunnen meepraten met je klanten. Dat zijn van chemische producenten, waarvan het personeel wel een chemische achtergrond hebben. Dat vaak vraagt om een aanvullende opleidingsbehoefte bij de logistieke partner.

Een SHE manager werkzaam binnen een grote dienstverlener met veel PGS15 magazijnen: ‘Ik heb altijd het gevoel dat ik qua kennis te kort schiet. Als ik in de PGS15 de scheidingstabel er op na kijk dan wordt er verwezen naar de MSDS, maar daar kom ik dan niet uit. Ik weet dat ik brandbare stoffen gescheiden moet houden van de oxiderende stoffen, maar meer weet ik niet. En zelfs van die twee ADR klassen weet ik dan nog niet eens waarom’.

In de E-learning Chemie voor de logistiek gaan we in op deze kennisbehoefte. De MSDS en de scheidingstabel van uit de PGS15 staan centraal. In vier modules wordt de basiskennis van de chemie behandelt en wordt aan de hand van de MSDS nader in gegaan op verschillende chemische begrippen. Daarnaast wordt de scheidingstabel vanuit de PGS15 behandelt van waaruit naar de verschillende ADR klassen gekeken wordt. Na iedere module volgen een aantal testvragen. Bij voldoende resultaat verkrijgt men het Certificaat Chemie voor de logistiek.

Chemielogistiek heeft behoefte aan praktische kennis chemie

Kennis met betrekking tot chemie beperkt zich bij veel PGS15 opslagbedrijven tot kennis van de voorschriften, zoals de indeling van stoffen en de inhoud van het veiligheidsblad. Toch moeten er risico’s beoordeeld worden op het gebied van stoffen en chemische reactiepatronen die een meer praktijkgericht inzicht vragen: stoffen die met elkaar een reactie aangaan moeten op basis van de PGS15 uit elkaar geplaatst worden, bij incidentmanagement dienen de juiste handelingen te worden verricht, zoals bijvoorbeeld het neutraliseren van een stof. Omdat de Chemie logistiek duidelijk behoefte heeft aan feitelijke kennis over chemie heeft de branchevereniging VNCW een subsidie gekregen voor de ontwikkeling van een praktijkgerichte cursus om deze kennis onder de opslagbedrijven en andere ketenpartners te vergroten. Lees verder..

Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us