Werken in de chemie logistiek vraagt om kennis van zaken over logistiek én van chemie. In de praktijk hebben de beslissers vaak een HBO logistiek achtergrond of een heel andere HBO opleiding en hebben ze dat aangevuld met een gevaarlijke stoffen cursus; een Basiskennis gevaarlijke stoffen of een cursus PGS15. Op een aantal beslissingsniveaus schiet de kennis dan nog steeds te kort. Het gaat dan vooral om directie, middel management en hoofd BHV-ers. Zij nemen beslissingen over de locatie waar de stoffen opgeslagen gaan worden of nemen beslissingen welke actie er ondernomen moeten worden bij calamiteiten. Om te weten wat er in de MSDS staat moet je net wat meer kennis van chemische processen hebben. Daarnaast zul je op eindbeslissers niveau moeten kunnen meepraten met je klanten. Dat zijn van chemische producenten, waarvan het personeel wel een chemische achtergrond hebben. Dat vaak vraagt om een aanvullende opleidingsbehoefte bij de logistieke partner.

Een SHE manager werkzaam binnen een grote dienstverlener met veel PGS15 magazijnen: ‘Ik heb altijd het gevoel dat ik qua kennis te kort schiet. Als ik in de PGS15 de scheidingstabel er op na kijk dan wordt er verwezen naar de MSDS, maar daar kom ik dan niet uit. Ik weet dat ik brandbare stoffen gescheiden moet houden van de oxiderende stoffen, maar meer weet ik niet. En zelfs van die twee ADR klassen weet ik dan nog niet eens waarom’.

In de E-learning Chemie voor de logistiek gaan we in op deze kennisbehoefte. De MSDS en de scheidingstabel van uit de PGS15 staan centraal. In vier modules wordt de basiskennis van de chemie behandelt en wordt aan de hand van de MSDS nader in gegaan op verschillende chemische begrippen. Daarnaast wordt de scheidingstabel vanuit de PGS15 behandelt van waaruit naar de verschillende ADR klassen gekeken wordt. Na iedere module volgen een aantal testvragen. Bij voldoende resultaat verkrijgt men het Certificaat Chemie voor de logistiek.