Module4

Uw studentnummer:

Uw e-mail (verplicht)


Vraag 1: Welke van deze onderstaande antwoorden is het meeste juist?

A. Controleer bij een brand of achter een deur brand is door aan de klink te voelen.
B. Rook trekt omlaag dus loop zo hoog mogelijk dat uw hoofd boven de rook blijft.
C. Wanneer uw kleren in brand staan rent u zo hard mogelijk om ze te doven.
D. Staan de kleren van het slachtoffer in brand, voorkom dat het slachtoffer gaat rennen.

Vraag 2: Welke van deze onderstaande antwoorden is het meeste juist?

A. Wanneer er alleen een druppel bijtende stoffen op je broek is gevallen kijk je ieder ieder uur of het doorheen gaat.
B. Een brandwond kun je het beste verzorgen met nivea.
C. Een oogspoelfles kun je gebruiken om een slachtoffer die een bijtende vloeistof heeft ingeslikt kleine slokjes te laten drinken.
D. Een brandwond kun je het beste verzorgen met watten ( stelpen van het bloed).

Vraag 3: Welke van deze onderstaande antwoorden is het meeste juist?

A. Bij het vervoer van gevaarlijke stoffen gaat altijd een MSDS mee.
B. Een gevarenkaart en een MSDS zijn een omschrijving voor 1 en hetzelfde.
C. Een MSDS is een uitgebreid document voor een stof waarin is opgenomen hoe bij een calamiteit gehandeld dient te worden en wat bijvoorbeeld de opslagcondities voor dat produkt zijn.
D. Een gevarenkaart is uitgebreider dan een MSDS.

Vraag 4: Welke van deze onderstaande antwoorden is het meeste juist?

A. Bij het vrijkomen van een bijtende stof ren ik gillend weg en ga naar huis.
B. Bij het vrijkomen van een bijtende stof trek ik eerst zuurbestendige handschoenen aan en ga dan het gat dichten.
C. Bij het vrijkomen van een brandbare stof (verf) waarschuw ik de brandweer
D. Het in het masker aanwezige filter moet op de stof zijn afgestemd.

Ben je niet vergeten het studentnummer in te vullen? Stuur nu uw vragen in en keer terug naar het hoofdmenu.

Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Facebook
Google+
Twitter
Visit Us