Module1

Welkom bij de praktijkvragen van Module1 Naam Email 1. Waar of niet waar:Hoe onedeler een metaal is, des te gemakkelijker vormt het metaalverbindingen die slechts moeizaam te ontleden zijn. Waar Niet waar 2. Welk antwoord is juist? A. In de gastoestand kunnen...

Module2

Welkom bij de praktijkvragen van Module2 Naam Email 5. Waar of niet waar:Een verhoudingsformule geeft de verhouding van de aantallen moleculen of ionen van dezelfde elementen in een verbinding. Waar Niet waar 6. Waar of niet waar:De atoommassa van een element is de...

Module3

Welkom bij de praktijkvragen van Module3 Naam Email 9. Welk antwoord is NIET juist? A. TOC staat voor ‘giftig, oxiderend, bijtend’. B. TFC staat voor ‘giftig, licht ontvlambaar, bijtend’. C. A staat voor ‘verstikkend’. D. TC staat voor ‘giftig, bijtend’ 10. Waar of...

Module4

Welkom bij de praktijkvragen van Module4 Naam Email 13. Welk antwoord is NIET waar A. Water kan een base maar ook een zuur zijn. B. Een stof die als base en als zuur kan fungeren, noemt men een amfolyt C. Waterstofchloride is een zuur, daar het een proton afstaat. D....