Module2

Welkom bij de praktijkvragen van Module2

Naam Email
5. Waar of niet waar:

Een verhoudingsformule geeft de verhouding van de aantallen moleculen of ionen van dezelfde elementen in een verbinding.
6. Waar of niet waar:

De atoommassa van een element is de massa van een groep atomen van verschillende elementen, uitgedrukt in atomaire massa-eenheden.
7. Welk antwoord is NIET juist
8. Waar of niet waar:

De naam van een zout verkrijgt men door achter de naam van het metaal de naam van het zuurrest-ion te zetten; Na2CO3 (bijv. wordt natriumcarbonaat (soda) genoemd.

Verstuur je antwoorden door op de knop hieronder te klikken.Print Friendly, PDF & Email
Facebook
Facebook
Twitter
Visit Us