Europees verbod op deel chemische stoffen in aantocht

De Europese Commissie heeft deze maand het grootste verbod ooit op chemicaliën, met de naam Restrictions Roadmap, aangekondigd. In Europa worden naar schatting zo’n 200.000 chemicaliën gebruikt. Tegen 2030 zullen volgens een recent gepresenteerd plan zullen duizenden...

Oppassen met CMR-stoffen

Werk je dagelijks met gevaarlijke stoffen dan heb je er als het goed is weleens van gehoord: CMR-stoffen. Ofwel: stoffen met carcinogene, mutagene of reproductietoxische eigenschappen. Maar wat zijn dit nu precies voor een stoffen, hoe ga je er het beste mee om en...

Hoe toxisch is een giftige stof nu eigenlijk echt?

Vervoer je gevaarlijke stoffen over de weg of het spoor? Dan is er het ADR. Door de lucht? Raadpleeg het IATA. Over de zee? Check de IMDG-code. En sla je gevaarlijke stoffen op? Dan is er de Publicatie gevaarlijke stoffen. Maar hoe toxisch zijn deze gevaarlijke...

Kennis van chemie en chemische reacties

Wanneer je werkt in de logistiek of chemische industrie dan is kennis van chemie, chemische reacties en scheikundige begrippen vaak van onvoldoende niveau. Zeker wanneer vanuit de PGS reeks behoefte bestaat om een ruimte in te delen of wanneer voorbereid moet worden...